Informace

Úvod Informace

ZAMĚŘENÍ

 

Poskytujeme komplexní ambulantní péči v oboru kardiologie – kardiologické vyšetření, EKG, ECHO, EKG Holterovskou monitoraci, ambulantní monitoraci krevního tlaku, zátěžové elektrokardiografické vyšetření na bicyklovém ergometru.

 

V oblasti invazivní kardiologie a další specializované kardiologické péče spolupracujeme s kardiologickými centry v Praze,

provádíme předoperační vyšetření u pacientů s vyšším rizikem operačních komplikací.

 

Interní ambulance poskytuje péči pacientům s vysokým krevním tlakem, poruchami metabolismu tuků a diabetickou nefropatií.

 

NABÍZÍME

 

Dlouholetá praxe v oboru kardiologie  (IKEM Praha, Kardiologie Na Bulovce, kardiologická ambulance nemocnice Mělník),  profesionální přístup, vstřícné prostředí.

 

GDPR

 

Vážení pacienti,

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU  2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.