Poskytujeme

Úvod Poskytujeme

KARDIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Komplexní vyšetření včetně EKG a navazujících vyšetření

Echokardiograf

ECHO

Ultrazvukové vyšetření srdce hodnotí strukturu a funkci srdečních oddílů a srdečních chlopní, umožňuje vyšetření velkých cév (aorta, plicnice, dolní duté žíly). Standardem je transtorakální vyšetření sondou přes hrudní stěnu. V indikovaných případech je vhodné doplnit vyšetření jícnovou sondou – k vyloučení patologických útvarů v srdečních dutinách, u srdečních vad, při podezření na patologii hrudní aorty.

Ergometrie

 

ZÁTĚŽOVÁ ERGOMETRIE

Zátěžové vyšetření na bicyklovém ergometru za současné monitorace EKG, krevního tlaku, slouží k objektivizaci ischemické choroby srdeční, objektivizaci potíží pacienta při zátěži, provokaci arytmií při zátěži a ověření účinnosti antiarytmické léčby, ke zhodnocení významnosti chlopenních vad.

 

Tato služba vyžaduje podpis informovaného souhlasu, ke stažení zde:

Informovaný souhlas

 

EKG

24 hodinová monitorace (Holter) - dlouhodobá monitorace s kontinuálním záznamem EKG v průběhu 24-96 hodin. Používá se u pacientů s poruchami rytmu, po krátkodobé poruše vědomí /synkopa/. Neomezuje pacienta v běžných denních aktivitách, pacient přikládá chronologický seznam denních aktivit s časovým vyznačením obtíží.

 EKG Holter
TK monitor

Ambulantní TK monitorace (ABPM)

Zjišťuje 24 hodinový profil krevního tlaku, zlepšuje diagnostiku, používá se k ověření účinnosti a optimalizaci léčby hypertenze.